Cognos for Linux安装配置

Cognos For Linux安装配置

1 系统检查

1.1 Linux 虚机信息

1. # cat /proc/version

2. [db2inst1@bisrv cognos]$ hostname

bisrv

3. # java -version

java version "1.7.0_51"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode) (前面是先安装的1.6的jdk 发现有问题,后又更新问1.7jdk)

4. 已安装Db2 V9.7

db2inst1/password

1.2 安装文件

[db2inst1@bisrv cognos]$ tar -xzvf bi_svr_10.2.1_l86_ml.tar.gz

[db2inst1@bisrv cognos]$ ls

bi_svr_10.2.1_l86_ml.tar.gz documentation linuxi38664h zipfiles

1.3 安装所需类库

# cd /software/cognos/linuxi38664h

[root@bisrv linuxi38664h]# ./issetup

-bash: ./issetup: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory

[root@bisrv Packages]# rpm -ivh glib*.rpm --force

Cognos for Linux安装配置

Cognos for Linux安装配置

--nodeps

免费下载该文档:Cognos for Linux安装配置

Cognos for Linux安装配置的相关文档搜索

相关文档